การขึ้นโครงพันด้วยเชือก

     สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม

  1. เราต้องดูลักษณะของโครงตะกร้า
  2. คำนวณาระยะห่างรอยต่อของโครงตะกร้าเพื่อนำมาวัดระยะเชือกฟาง 
  3. ความยาวเชื่อกฟางในภาพประมาณ 15 cm.

     เทคนิคการพันโครงตะกร้า

        1.หามุมรอยต่อของโครงตะกร้า

   

2. พันเชือกทับจนสุด-แล้วผูกได้

 

 3.พันเชือกทั้งโครงให้เรียบร้อบ

ใส่ความเห็น