งานฝีมือ

งานฝีมือ

     งานฝีมือ เป็นอาชีพที่สามารถสร้างงานได้โดย บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคลที่มีจำนวนตั้งแต่2ขึ้นไปและ ไม่จำกัดสถานะบุคคลนั้นๆ ซึ่งสามารถสร้างงานได้ที่บ้าน แอดมินจะมานำเสนอเทคนิค การสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยฝีมือของท่านเอง ประเภทของงานฝีมือได้แก่ใส่ความเห็น