"ช่วงโควิด" กับการสร้างรายได้ที่บ้าน

     เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร้เชื้อจาก ไวรัส โควิด-19 ทำให้หลายท่านประสบปัญหาเรื่องรายได้จนทำให้การเงินขาดสภาพคล่อง แอดมินมีอาชีพที่สร้างรายได้ โดยท่านสามารถทำงานอยู่ที่บ้าน หอพัก ฯลฯ

     อาชพีที่จะแนะนำ ได้แก่

  1. งานฝีมือ
  2. การลงทุนทางการเงิน
  3. Web Blogger
ใส่ความเห็น