รวบรวมเรื่องLGBT

    แอลจีบีที (LGBT) คือคำที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
L = Lesbian
G = Gay
B  = Bisexual
T = Transgender 

Designed by gstudioimagen / Freepik

  เรื่องความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันจำแนกหมวดหมู่ออกไปกว้างข้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น LGBTQ,LGBTI,LGBTQA
Q = Queer
I = Intersex
A = Asexual หรือ Aromantic หรือ Ally

     เมื่อพูดถึงประเภทของ LGBT นั้น มีผู้ให้คำจำกัดความของ LGBT ไว้หลายกลุ่ม ตัวอย่างชื่อกลุ่มที่มีความหมายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น

 • Aromantic หมายถึง คนที่ไม่มีแรงดึงดูดในเพศใดๆ เลย และไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับใคร
 • Asexual หมายถึง คนที่ไม่สนใจเซ็กซ์
 • Bisexual หมายถึง เพศที่มีความรักให้กับชายหรือหญิง ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงกันข้าม
 • Gay men หมายถึง เพศชายที่มีความรักให้กับเพศชายด้วยกัน
 • Genderqueer หมายถึง ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่ทั้งเพศชายและหญิง อาจจะอยู่กึ่งกลาง หรือผสมผสาน
 • Intersex หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถระบุเพศได้ชัดเจน
 • Lesbian หมายถึง เพศหญิงที่มีความรักให้กับเพศหญิงด้วยกัน
 • Panromantic หมายถึง คนที่มีความรักให้แก่อีกฝ่ายโดยไม่ได้มองเพศของฝ่ายนั้น
 • Non-binary หมายถึง คนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตลอดเวลา
 • Pansexual หมายถึง คนที่มีแรงดึงดูดกับเพศอะไรก็ได้
 • Transgender หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิงที่เปลี่ยนตัวเองเป็นเพศตรงกันข้าม

    ความหมายของธงสีรุ้ง จุดเริ่มต้น สัญลักษณ์แอลจีบีที (LGBT)

     ธงสีรุ้งที่ชาว แอลจีบีที (LGBT) มักนำมาใช้ประกอบเดินขบวนในวัน Gay Freedom Day ในสหรัฐอเมริกานั้น ออกแบบโดย กิลเบิร์ต เบเกอร์ ศิลปินผู้ออกแบบธงสีรุ้งนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของ LGBTQ+ โดยมีความหมายของสี ดังนี้

 • สีแดง หมายถึง ชีวิต
 • สีส้ม หมายถึง การเยียวยาทางจิตใจ
 • สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์
 • สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ
 • สีน้ำเงิน หมายถึง ความกลมกลืน
 • สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณ

อ่านต่อ:https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2043795

Check Also

ปลูกต้นไม้ในห้องให้สวยและรอดตายได้อย่าง? มาดูกัน

ใส่ความเห็น