สานตะกร้าด้วยเชือกฟาง

สานตะกร้าด้วยเชือกฟาง

การสานตะกร้าด้วยเชือกฟางนั้น เชือกฟางในที่นี้คือเชือกฟางสังเคราะห์ซึ่งมีความคงทน และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวโครงตะกร้ามีลักษณะสร้างขึ้นจากโลหะมีความแข็งแรงสูง แอดมินจะแนะนำ *การเตรียมความพร้อมก่อนสร้างชิ้นงานตะกร้าเชือกฟาง

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

โครงของตะกร้า มีลักษณะเป็นเส้นลวดดัดขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงของโครงตะกร้า และเคลือบด้วยสีกันสนิม ราคาของโครงตะกร้าจะอยู่ที่ 60-150 บาท *สามารถสั่งทำพิเศษได้โดยที่ราคาอาจเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะเป็นรูปแบบเฉพาะ

เชือกฟาง เป็นวัสดุที่ผลิตมาจากพลาสติก มีความเหนียว คงทน มีหลากหลายสี และมีขนาดที่แตกต่างกันไป สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยการถัก สาน มัด ผูก เป็นต้น

ขนาดของเชือกฟาง มี 4 เบอร์ ได้แก่ เบอร์1, เบอร์2, เบอร์4, และเบอร์ 6 โดยส่วนใหญ่แล้วไม่นิยมนำเชือกฟางเบอร์1 มาสร้างชิ้นงานเนื่องจากเชือกมีขนาดเล็ก สร้างชิ้นงานได้ยาก

ราคาของเชือกฟาง  ขนาดเบอร์ 2 ราคาประมาณ 185 บาท

ขนาดเบอร์ 4 ราคาประมาณ 170บาท

     อุปกรณ์สำหรับตัดเชือก เพื่อความคล่องตัวในการสร้างชิ้นงาน จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่นำความร้อนตัวอย่างที่ใช้ เช่น “หัวแร้ง” ใช้เพื่อการตัดเส้นเชือกละลายเชือกให้ปลายเชือกคงรูปได้สมบูรณ์

 เข็มนำทาง ทำหน้าที่เปิดทางเงื่อนของเส้นด้าย ที่เคยทำการถักให้สามารถสอดเส้นด้ายผ่านเข้าไปได้ หรือบางกรณีเกิดการถักที่ผิดตำแหน่ง สามารถใช้เข็มนำทางช่วยในการแกะเส้นด้ายเพื่อแก้งาน

     ขั้นตอนการสานตะกร้า

  1. การขึ้นโครงพันด้วยเชือก
  2. การเดินปู
  3. การขึ้นลวดลายตามโครงสร้างตะกร้า
  4. การเก็บเชือก
  5. การยืดอายุให้ผลิตภัณฑ์

ใส่ความเห็น