เกี่ยวกับเรา

About Us

เรื่องราวของเรา

Hiluxsoft มาจากคำว่า HIGHLY LUXURIOUS SOFTWARE แปลได้ว่า ซอฟต์แวร์อันหรูหราเหนือระดับ เราจะช่วยกันทำ brand นี้ให้สมกับชื่อของมันที่สุด

“คิดไกลแค่ไหน แต่ การกระทำมันต้องไปได้ไกลกว่า ความคิด อย่าให้ความคิดนำเรา มิฉะนั้น คำว่า ความสำเร็จ มันจะไม่เกิดขึ้นจริงกับเรา”

ทีมงานของเรา

รัชกร วงษ์งาม
founder, Programmer

อิศม์เดช ปิ่นแก้ว
founder, customer service

อิทธิพล ผลนาค
founder, customer service

วุฒิพร วงษ์งาม
marketing executive

วรารัตน์ อามาตร
customer service