เคล็ดลับการเรียนภาษาจีนง่ายๆ และรวดเร็ว ที่ทำได้ด้วยตัวเอง

     ภาษาจีน เป็นภาษาอันดับต้นๆที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศจีนนั้นมีการขยายตัวเป็นวงกว้างในด้านต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิต เทคโนโลยี ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นอีกหนึ่งภาษาที่จำเป็นและสามารถต่อยอดได้

     เคล็ดลับการเรียนภาษาจีน

1. การเริ่มเรียนจากพินอิน
ก่อนจะเข้าใจในภาษาจีนเราควรเริ่มจากการเรียนพินอิน เพราะ พินอินจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในภาษาจีนมากยิ่งขึ้น โดยพินอินจะเป็นหลักให้เราสามารถเรียนรู้การออกเสียงอักษารภาษาจีน และเป็นการเริ่มต้นสำหรับการศึกษาพื้นฐานในภาษาจีน จะทำให้คุณเข้าใจและเก่งการอ่านและออกเสียงภาษาจีนจากพินอินได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระลึกไว้เสมอว่า การออกเสียงด้วยพินอินนี้คือ การยืมตัวอักษรโรมันมาใช้เท่านั้น แต่ไม่ได้ออกเสียงแบบภาษาอังกฤษเลย

2. ฝึกจำคำศัพท์และการฝึกแต่งประโยค
ท่องจำคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดต่างๆ แนะนำให้เริ่มต้นจากหมวดคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆ และประโยคตัวอย่างหรือวิธีใช้คำศัพท์นั้นๆด้วย และยังมีข้อควรระวังเพราะคำศัพท์บางคำจะมีการออกเสียงเหมือนกัน แต่ตัวเขียนและความหมายนั้นแตกต่างกันกัน นอกจากการจำศัพท์แล้ว การฝึกแต่งประโยคพร้อมกับเรียนรู้หลักไวยากรณ์ต่างๆ จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ประโยคพื้นฐานที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3. พยายามฝึกฟังภาษาจีนให้มากๆ ทั้งจากการฟังเพลง ดูภาพยนตร์ ซีรีย์จีน หรือมี subtitle ภาษาจีน เพราะหากคำศัพท์หรือประโยคไหนที่ไม่เข้าใจ หรือฟังไม่ทัน เราก็สามารถจดคำศัพท์นั้นๆ เพื่อหาความหมาย หรือ ทำความเข้าใจต่อไปได้ และเป็นการฝึกทักษะการฟังแบบเต็มๆ และยังเป็นการฝึกฝนด้านการแปล เพราะถ้าเราได้ยินหรือได้ฟังบ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นกับสำเนียงของเจ้าของภาษา และจะได้ฟังออกว่าเขาพูดคุยเรื่องอะไรกัน

4. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
ในปัจจุบันนี้เราสามารถทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของเราได้ง่ายๆ สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่น ชุดข้อสอบและแแบบฝึกหัดต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต หรือการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนนั้นก็คือ (HSK) การสอบทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียนและ (HSKK) การสอบทักษะด้านการพูด หรือ Application อื่นๆอีกมากมาย ที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่พูดคุยเป็นภาษาจีนได้ เพราะเป็นการฝึกเขียนและโต้ตอบบนโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนของเราให้มากยิ่งขึ้น

Designed by brgfx / Freepik

ใส่ความเห็น