เงินดอลลาร์สหรัฐ / นักลงทุน

     เมื่อปริมาณเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้น ธนาคารกลางมีหน้าที่เชิญชวนหรือสร้างเงื่อนไขปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื่อเอื้อประโยชน์กับนักลงทุน

     บทวิเคราะห์ประจำวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 การที่ปริมาณดอลลาร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยมีทิศทางทรงตัวไปจนถึงปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจะเปรียบ Gold/US Dollar นักลงทุนจะตัดสินใจเข้าซื้อUS Dollar ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและได้ปริมาณมากกว่าทองคำ เพื่อจุดคุ้มทุนจากปริมาณสินทรัพย์ที่มีมากยิ่งขึ้น โดยที่นักลงทุนจะตัดสินใจขาย US Dollar ก็ต่อเมื่อ ปริมาณดอลลาร์สหรัฐลดลงจนเกิดสภาวะ เงินUS Dollarแข็งค่า แล้วธนาคารตั้งเงื่อนไขที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
*ดังนั้นหลังจาก US Dollar แข็งค่า แล้วธนาคารกลางจะสร้างเงื่อนไขโดยที่จะเรียกเก็บUS Dollarเข้าคลัง โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจะตัดสินใจเข้าซื้อ Goldอีกครั้ง
*ทั้งนี้การเพิ่มมูลค่าหรือลดมูลค่าไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ในการลงทุน ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น