“EURUSD” ทิศทางของราคา

“คาดการณ์”

  • กองทุน (Hedge Fund) เริ่มส่งสัญญาณเข้าซื้อ
  • นักเก็งกำไรเตรียมตั้ง Buy limit
  • นักลงทุน (Trend following) “รอก่อน”

บทวิเคราะห์ ประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

     จากการวิเคราะห์ EURUSD ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาบ่งบอกถึงสัญญาณการผันผวน จากการเข้าซื้อของรายใหญ่ (Hedge Fund) รวมไปถึง FED, Hiluxsoftware วิเคราะห์ได้ว่า จะมีการเข้าซื้อที่แนวรับ 1.17530 หลังจากนั้นจะเคลื่อนไปในทิศทางขาขึ้นแล้วสิ้นสุด1.21443

“คาดการณ์จุดเข้าซื้อ”

  • นักเก็งกำไร Order Buy limit 1.17530 / Stoploss 1.17033
  • นักลงทุน (Trend following) Order Sell limit 1.21443 / Stopsloss 1.22157

*สิ่งที่อธิบายข้างต้น สามารถนำเทคนิคไปใช้วิเคราะห์กับมูลค่าของทรัพย์สินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของ Hiluxsoftware ท่านทั้งหลายควรพิจารณาความน่าจะเป็น ทางทฤษฎีโดยอ้างอิงข้อมูลในเชิงสิถิติในการตัดสินใจเชื่อเราทุกครั้ง

Check Also

Gold กับทิศทางราคาระยะสั้น

“ทิศทางกา …

ใส่ความเห็น